(1)
Jaroszewska, J.; Prandecki, K. Znaczenie "zazielenienia" W Zapewnieniu różnorodności Biologicznej. PRS 2016, 16, 110-120.