(1)
Kołodziejczak, W. Zasoby Pracy W Polsce ogółem I Na Wsi Wobec Przemian Gospodarczych Oraz trendów Demograficznych. PRS 2016, 16, 199-211.