(1)
Kułyk, P. Dysproporcje W wielkości Finansowego Wsparcia Rolnictwa W Wybranych Krajach UE. PRS 2016, 16, 232-242.