(1)
Pawlak, K. Stan przemysłu spożywczego W Polsce Na Tle pozostałych krajów UE I USA. PRS 2016, 16, 313-324.