(1)
Kolpiński, J.; Smagacz, J.; Stalenga, J. Wpływ możliwych Zmian Struktury I Poziomu intensywności Produkcji Na produkcyjność roślin I siłę oddziaływań środowiskowych W Perspektywie 2030 Roku. PRS 2022, 22, 4-16.