(1)
Bułkowska, M. Polski Handel Produktami Rolno-spożywczymi Z Chinami. PRS 2022, 22, 5-17.