(1)
Jarczok-Guzy, M. Stawki Podatku VAT a zużycie środków Ochrony roślin I nawozów Mineralnych W Krajach Unii Europejskiej W Obliczu Wyzwań zrównoważonego Rozwoju. PRS 2022, 22, 18-32.