(1)
Rosińska-Bukowska, M. Procesy Globalizacji I Ich wpływ Na Gospodarkę żywnościową I Rolnictwo - Przez Pryzmat działalności Korporacji Transnarodowych. PRS 2014, 14, 97-107.