(1)
Nowaczyk, P. Możliwości Poprawy Sytuacji Polskiej Floty Rybackiej W Oparciu O międzynarodowe doświadczenia W Stosowaniu Zbywalnych Koncesji Połowowych. PRS 2014, 14, 149-160.