(1)
Pawlak, K. Zmiany W Polskim Handlu Zagranicznym Produktami Rolno-spo┼╝ywczymi Po Akcesji Do Unii Europejskiej. PRS 2014, 14, 170-184.