(1)
Sieczko, A.; Sieczko, L. Wielowymiarowa Analiza Pozyskiwania środków Finansowych W Ramach działania 132 PROW 2007-2013 Przez Kraje członkowskie Unii Europejskiej. PRS 2014, 14, 214-225.