(1)
Komorowska, D. Prawidłowości Rozwoju Rolnictwa a rozwój współczesnego Rolnictwa. PRS 2014, 14, 98-110.