(1)
Faber, A.; Jarosz, Z. Charakterystyka zrównoważenia Rozwoju Biogospodarki W Polsce - Wymiar Ekologiczny. PRS 2023, 23, 4-18.