(1)
Artyszak, A. Wpływ Reformy Rynku Cukru W Unii Europejskiej Na Wyniki Handlu Cukrem W Polsce. PRS 2013, 13, 7-15.