(1)
Krzyżanowski, J. Czynniki wpływające Na wysokość Polskiej składki Do ONZ Ds. Wyżywienia I Rolnictwa. PRS 2013, 13, 145-159.