(1)
Nowaczyk, P. Próba Ukazania wpływu Integracji Europejskiej Na Restrukturyzację Polskiej Floty Rybackiej. PRS 2013, 13, 172-182.