(1)
Wieliczko, B. Perspektywy Rozwoju Polskiego Rolnictwa W świetle Proponowanego kształtu WPR 2014-2020. PRS 2013, 13, 164-173.