(1)
Cymanow, P.; Florek-Paszkowska, A. Ocena kosztów Migracji ludności Wiejskiej Karpat W kontekście zarządzania Problemowymi Obszarami Migracyjnymi. PRS 2015, 15, 26-34.