(1)
Siudek, T.; Drabarczyk, K. Wzrost I rozwój Gospodarczy a efektywność Finansowa banków Komercyjnych W Krajach Unii Europejskiej. PRS 2015, 15, 128-139.