(1)
Parlińska, M. Ekonomika Informacji Na Tle Rozwoju społeczeństwa Globalnego. PRS 2015, 15, 77-83.