(1)
Czyżewski, A.; Kułyk, P. Dobra Publiczne W Koncepcji Wielofunkcyjnego Rozwoju Rolnictwa, ujęcie Teoretyczne I Praktyczne. PRS 2011, 11, 16-25.