(1)
Czyżewski, A.; Kułyk, P. Uwarunkowania Makroekonomiczne Finansowego Wsparcia Rolnictwa W Krajach BRCS. PRS 2012, 12, 37-46.