(1)
Gajewska, M. Integracja Europejska a działalność Rolniczych spółdzielni Produkcyjnych Na Opolszczyźnie. PRS 2012, 12, 17-24.