(1)
Szczukocka, A. Poziom I Dynamika Zmian Zatrudnienia W Sektorze Rolnym W Polsce Na Tle Innych paƄstw Unii Europejskiej. PRS 2012, 12, 114-122.