(1)
Kozioł, D.; Zieliński, W. Prognoza Optymalnego Terminu Sadzenia sałaty W Uprawach Szklarniowych. PRS 2009, 9, 83-88.