(1)
Rokicki, T. Wpływ Rozszerzenia UE Na Sytuację Ekonomiczną Gospodarstw zajmujących Się Hodowlą Owiec. PRS 2009, 8, 164-173.