(1)
Mrówczyńska-Kamińska, A. Znaczenie Rolnictwa W Gospodarce Narodowej W Polsce, Analiza Makroekonomiczna I Regionalna. PRS 2008, 5, 96-108.