(1)
Rak, A.; Mirończuk, A. Zmiany Bezrobocia Na Wiejskim Rynku Pracy Po Integracji Polski Z Unią Europejską. PRS 2008, 5, 144-152.