(1)
Wicki, L. Finansowanie Hodowli roĊ›lin W Polsce. PRS 2008, 5, 182-193.