(1)
Rokicki, T. Wpływ Akcesji Polski Do Unii Europejskiej Na Produkcję żywca jagnięcego. PRS 2007, 2, 106-113.