Pasińska, D. (2021). Handel zagraniczny produktami mięsnymi Polski z Japonią w latach 2004-2019. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(1), 16–32. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.1.2