Yakubu, D., & Oladele, O. (2021). Determinants of Use of Climate Change Adaptation Practices by Rice Farmers in Kebbi State, North-West Nigeria. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(1), 52–69. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.1.4