Pleños, M. (2021). The Determinants of Fish Catch: A Quantile Regression Approach. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(2), 15–21. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.2.6