Duisenbekova, A., & Daniłowska, A. (2021). Assessment of Food Security in the East Kazakhstan Region. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(3), 4–13. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.3.9