Gralak, A. (2021). Wdrażanie modelu gospodarczego opartego na obiegu zamkniętym w biogospodarce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(3), 24–40. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.3.11