Malkanthi, S. P., Rathnachandra, S. D., & Weerasinghe, W. R. N. (2021). Consumers’ Awareness on Organic Food: Case of Urban Sri Lanka. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(4), 25–36. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.4.14