Kucharska, B., & Malinowska, M. (2020). Pokolenie Y na rynku żywności – perspektywa placówek gastronomicznych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(1), 40–51. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.1.4