Ceylan, N. (2020). Policy Assessment of Wheat Production in Turkey. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(2), 4–11. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.2.8