Parlińska, M., Jaśkiewicz, J., & Rackiewicz, I. (2020). Wyzwania dla rolnictwa związane ze strategią Europejski Zielony Ład w okresie pandemii. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(2), 22–36. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.2.10