Hubeni, Y., Krupa, O., Krupa, V., & Tsiolkovska, S. (2020). The Foreign Economic Vector of Agribusiness Activity in the Western Region of Ukraine. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(4), 29–46. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.4.20