Bednarczuk, A., & Śleszyński, J. (2019). Marnotrawstwo żywności w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(4), 19–30. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.53