Góral, J., & Rembisz, W. (2019). Marże marketingowe i wartości dodane w łańcuchu dostaw żywności w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(4), 47–57. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.55