Pasińska, D. (2019). Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej w handlu zagranicznym produktami wołowymi. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(4), 80–92. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.58