Pawlak, K., & Poczta, W. (2019). Handel wewnątrzgałęziowy w wymianie produktami rolno spożywczymi UE z USA. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(4), 93–102. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.59