Kowalska, A., & Gurkowa, K. (2019). Changes in Potato Production and Consumption in Poland in 2001-2020. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(3), 46–56. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.3.45