Szczebyło, A., Halicka, E., Jackowska, M., & Rejman, K. (2019). Analysis of the Global Pulses Market and Programs Encouraging Consumption of This Food. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(3), 85–96. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.3.49