Wicki, L., & Orlykovskyi, M. (2019). Znaczenie sektora agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(2), 210–223. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.36