Zabolotnyy, S., Wasilewska, N., & Wasilewski, M. (2019). Financial Sustainability and Value of Joint-Stock Companies from Food Industry in Central and Eastern Europe. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 153–161. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.14