Anielak, K. (2019). Fintech as a Source of Financial Innovations on the Polish Financial Services Market. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 162–171. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.15