Pawlak, K., & Sowa, K. (2020). Zmiany w produkcji i handlu soją w Polsce i wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(3), 26–35. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.3.15